TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KLUCZBORKU

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU
Gmina Kluczbork w kwietniu 2017 zakończyła rzeczową realizację projektu „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KLUCZBORKU” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
W dniu 06.04.2017 w sali konferencyjnej UM Kluczbork odbyło się spotkanie podsumowujące i promujące projekt. Realizacja projektu trwała dwa lata. Kwota kosztów całkowitych wyniosła 2 664 131,83 z czego 1 689 002,75 to koszty kwalifikowane. Poziom dofinansowania zamknął się w kwocie 1 351 202,05 zł.
W ramach projektu wykonano:
- stolarki okiennej drewnianej i częściowo PCV
- wymianę bramy garażowych i drzwi zewnętrznych na elewacji południowej nowego skrzydła
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania
- wymianę całości oświetlenia na energooszczędne
- docieplenie części dachów płaskich
- izolacje fundamentów części zabytkowej budynku Urzędu Miejskiego .
- docieplenia ścian zewnętrznych nowego skrzydła
- remont elewacji zabytkowej budynku Urzędu Miejskiego 
ELEWACJA ZABYTKOWA
Wiosna 2016 w ramach realizacji projektu „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KLUCZBORKU” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” rozpoczęto realizację rozpoczęto realizację projektu związaną z remontem elewacji zabytkowej starej części budynku.
Elewacja charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania ze względu na dużą ilość zniszczonych elementów architektonicznych i sztukatorskich. W związku z powyższym konieczne jest w oparciu o zalecenia konserwatora zabytków podjęcie prac odtworzeniowy tych elementów. Jest to proces bardzo precyzyjny i czasochłonny co przyczyni się do wydłużenia czasu realizacji projektu do dnie 30.04.2017. Koszt związany z remontem elewacji jest kosztem niekwalifikowanym projektu. 
WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED
W ramach realizacji prac objętych dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach projektu „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KLUCZBORKU” zakończono wymianę całości oświetlenia w budynku, które zostało wymienione na oświetlenie energooszczędne tylu LED. W ramach tego zakresu dokonano montażu:
-opraw oświetleniowych wraz ze świetlówkami LED w ilości 349 szt. o mocy 2x20W. (pomieszczenia biurowe)
-opraw oświetleniowych LED w ilości 29szt. o mocy 36W (sala konferencyjna)
-opraw oświetleniowych LED w ilości 85szt. o mocy 4x10W (korytarze)
-opraw led (plafoniery) w ilości 53szt. o mocy 9W (pomieszczenia socjalne, wc, klatki schodowe itp.)
-opraw oświetleniowych ewakuacyjnych LED z piktogramem kierunkowym w ilości 28 szt. o mocy 4,8W (korytarze)
-opraw oświetleniowych tunelowych LED w ilości 26 szt. o mocy 2x36W ( pomieszczenia archiwum)
-opraw oświetleniowych LED MONZA II w ilości 18 szt. o mocy 46W ( pomieszczenia wydz. komunikacji)
ZEWNĘTRZNE PRACE DOCIEPLENIOWE – ELEWACJA NOWEGO SKRZYDŁA
Od dnia 01.10.2015 w ramach realizacji projektu „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KLUCZBORKU” rozpoczęto realizację kolejnego etapu prac dociepleniowych w obrębie elewacji nowego skrzydła budynku Urzędu Miejskiego. W ramach tego zakresu przewidziane jest docieplenie ścian budynku styropianem o grubości 18 cm i współczynniku przenikania ƛ=0039 (ok. 1200m²) zgodnie z zaleceniami audytu ekologicznego. Zakończenie prac związanych z dociepleniem przewiduje się na 31.11.2015r.

ZAKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNYCH PRAC DOCIEPLENIOWYCH
Na początku grudnia zakończono prace dociepleniowe budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w ramach realizacji projektu „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KLUCZBORKU” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „ OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” rozpoczęto realizację dociepleniowych prac zewnętrznych.
W ramach tego zakresu wykonane zostały następujące prace;
- docieplenie dachu płaskiego budynku dobudowanego (ok. 511m²)
- docieplenie dachu płaskiego niskiej części budynku zabytkowego (ok. 350m²)
- docieplenie elewacji nowego skrzydła (ok. 1200m²)
Zastosowanie odpowiednich materiałów charakteryzujących się niskim współczynnikiem przenikania ciepła zapewni zwiększenie efektywności energetycznej oraz przyczyniło się do poprawa stanu technicznego budynku administracyjnego. Jednocześnie działania te w znaczący sposób przyczynią się do obniżenia kosztów utrzymania budynku. 
ROZPOCZĘCIE ZEWNĘTRZNYCH PRACE DOCIEPLENIOWYCH – DACHY PŁASKIE

Od dnia 15.09.2015 w ramach realizacji projektu „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KLUCZBORKU” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „ OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” rozpoczęto realizację dociepleniowych prac zewnętrznych.
W ramach tego zakresu wykonane zostaną następujące prace;
- docieplenie dachu płaskiego budynku dobudowanego (ok. 511m²)
- docieplenie dachu płaskiego niskiej części budynku zabytkowego (ok. 350m²)
Zastosowanie odpowiednich materiałów charakteryzujących się niskim współczynnikiem przenikania ciepła zapewni zwiększenie efektywności energetycznej oraz przyczyni się do poprawa stanu technicznego budynku administracyjnego. 
  • IV ETAP TERMOMODERNIZACJI ZAKOŃCZONO

W dniu 01.09.2015 zakończyła się realizacji IV etapu termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Etap ten obejmowała remont następujących pomieszczeń:
PARTER
• Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego
• Skarbnik Gminy
• Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego
I PIĘTRO
• Wydział Gospodarki Miejskiej
• Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
• Referat Promocji
II PIĘTRO
• Gabinet Starosty oraz sekretariat
• Biuro Rady Starostwa Powiatowego
• Biura Zarządu Starostwa Powiatowego

We wskazanych pomieszczeniach wymieniono stolarkę okienną, instalację CO oraz instalację elektryczną wraz z oświetleniem, które wymienione zostało na energooszczędne. Realizacja tego etapu trwała 6 tygodni. Zakończono również docieplenie dachu płaskiego nowego skrzydła o pow. 468,41 m2.


  • IV ETAP TERMOMODERNIZACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W KLUCZBRKU

Po zakończeniu III etapu realizacji projektu Termomodernizacji Urzędu Miejskiego, wykonawca przystąpił do kolejnego zakresu prac remontowo-budowlanych, co skutkuje kolejnymi utrudnieniami w pracy Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego.
W związku z tym zmianie uległy lokalizacje kolejnych komórek organizacyjnych oraz wydziałów i referatów.
Od 17.07.2015 r. - 01.09.2015 r. następujące komórki organizacyjne zmienią lokalizację: (patrz tabela obok -->)

Pracom prowadzonym wewnątrz budynku towarzyszą prace zewnętrzne związane z dociepleniem dachu płaskiego nowego skrzydła. Docieplenie wykonywane jest z wykorzystaniem styropapy o grubości 20cm.
 Urząd Miejski w Kluczborku 
Nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju
Miejsce przeniesienia
Pok. nr 040 parter Wydział finansowy
Pok. nr 041 parter
Pok. Nr 039 parter Wydział finansowy-Skarbnik Gminy
Pok. nr 043 parter
Pok. Nr 128-131 I piętro Wydział Gospodarki Miejskiej
Pok. nr 139 I piętro
Pok. Nr 125-127 I piętro 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Pok. nr 116 I piętro nowe skrzydło
Pok. Nr 124 I piętro Referat Promocji
Pok. nr 62a II piętro
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Pok. Nr 33-38 parter Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego
bez zmian
Pok. nr 212-211 Gabinet Starosty, Sekretariat
Pok. nr 216 II piętro
Pok. nr 210 Biuro podawcze
Pok. 213 I piętro
  • III ETAP TERMOMODERNIZACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W KLUCZBRKU

Gmina Kluczbork w dniu 22.06.2015r. rozpoczęła kolejny, III już etap Termomodernizacji Urzędu Miejskiego, który realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
W związku z tym zmianie uległy lokalizacje komórek organizacyjnych oraz wydziałów, referatów, samodzielnych stanowisk)
Od 22.06.2015 r. - 13.07.2015 r. następujące komórki organizacyjne zmienią lokalizację (szczegóły w tabeli)

Pracom prowadzonym wewnątrz budynku towarzyszą również prace zewnętrzne dotyczące elewacji części zabytkowej budynku od strony północnej. Prace polegają na wykona izolacji przeciwwilgociowych fundamentów. Przewidywany termin zakończenia III etapu remontu to 13.07.2015r.
 Urząd Miejski w Kluczborku 
Nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju
Miejsce przeniesienia
Pok.051 parter
Dodatki mieszkaniowe
Pok.138 I piętro
Pok. Nr 041, 042, 043 parter
Wydział Finansowy
Sala 62a II piętro
Pok. Nr 133, 136 I piętro
Biuro Podawcze
Sekretariat Burmistrza
Pok.138 I piętro
Pok. Nr 132 I piętro
Referat Geodezji – plan zagospodarowania
Pok. 139 I piętro
Pok. Nr 134, 135 I piętro
Sekretarz Gminy
Wice Burmistrz
Pok.104 I piętro
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Pok. nr 216,217,218
Wydział Finansowy
Pok. 213 I piętro
Pok. 214, 215
Wydział Finansowy
Pok. 213 I piętro
  • ZAKOŃCZENIE II ETAPU TERMOMODERNIZACJI
W dniu 17.06. 2015 zakończyła się realizacji drugiego etapu termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Etap ten obejmowała remont następujących pomieszczeń:Parter 
  • Wydział Finansowy – podatki oraz kasa
  • I piętro Referat Geodezji
  • II piętro Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego
We wskazanych pomieszczeniach wymieniono stolarkę okienną, instalację CO oraz instalację elektryczną wraz z oświetleniem, które wymienione zostało na energooszczędne. Gmina Kluczbork 20.04.2015r. rozpoczęła rzeczową realizację projektu. Realizacja tego etapu trwała 4 tygodnie.
  • SPOTKANIE INFORMACYJNE
Gmina Kluczbork w dniu 29.04.2015 o godzinie 16.15. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego organizuje spotkanie informacyjne dla Radnych Rady Miejskiej oraz kierownictwa UM związane z realizacją projektu „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KLUCZBORKU” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Podczas spotkania przybliżone zostaną zagadnienia związane z zakresem realizacji projektu, terminami realizacji poszczególnych etapów projektu. Omówione zostaną również cele projektu oraz oczekiwane rezultaty.


  • RZECZOWE ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU
Gmina Kluczbork 20.04.2015r. rozpoczęła rzeczową realizację projektu „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KLUCZBORKU” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Generalnym wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma AK INVESTMENT z Brzegu.
W związku z tym zmianie będą ulegać lokalizacje komórek organizacyjnych (wydziałów, referatów, samodzielnych stanowisk), o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.
Od 20.04.2015 r. - 9.05.2015 r. następujące komórki organizacyjne zmienią lokalizację (szczegóły w tabeli)

Informujemy również, że od 20 kwietnia 2015 r. część parkingu z tyłu budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku będzie wyłączona z użytkowania w związku z prowadzeniem prac remontowych.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

  Urząd Miejski w Kluczborku
Nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju
Miejsce przeniesienia
Pok.08 parter
Referat Ochrony Środowiska i Leśnictwa  -  gospodarka odpadami, deklaracje śmieciowe.
Pok.126 I piętro
Pok. nr 103. 102,
Referat ds. Organizacyjnych
Sala 138 I piętro

 Starostwo Powiatowe w Kluczborku
 
Pok. nr 203, 204, 206
Wydział Finansowy
Pok. 213 I piętro
Pok. 016
Ewidencja Gruntów
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami
Pok. 013 (nowe skrzydło)
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego